Siêu lạnh (nhiệt động lực học) – Theo ngôn ngữ khác