Sinh vật huyền bí trong Harry Potter – Theo ngôn ngữ khác