Tàu điện ngầm Sankt-Peterburg – Theo ngôn ngữ khác