Tàu khu trục lớp Kongō (1990) – Theo ngôn ngữ khác