Tên hiệu hoàng gia Ai Cập cổ đại – Theo ngôn ngữ khác