Tôm hùm đất nước ngọt khổng lồ Tasmania – Theo ngôn ngữ khác