Tạ hoàng hậu (Tống Hiếu Tông) – Theo ngôn ngữ khác