Thái tử Franz Ferdinand của Áo – Theo ngôn ngữ khác