Thắng cảnh khu trồng nho trên đảo Pico – Theo ngôn ngữ khác