Thể loại:Động từ – Theo ngôn ngữ khác

Thể loại:Động từ có sẵn trong 10 ngôn ngữ.

Trở lại Thể loại:Động từ.

Ngôn ngữ