Thể loại:Album đầu tay năm 1950 – Theo ngôn ngữ khác