Thể loại:Album đầu tay thập niên 1980 – Theo ngôn ngữ khác