Thể loại:Bản mẫu hộp thông tin nhân vật thể thao – Theo ngôn ngữ khác