Thể loại:Ballad thập niên 1970 – Theo ngôn ngữ khác