Thể loại:Ban nhạc thành lập năm 1962 – Theo ngôn ngữ khác