Thể loại:Công trình xây dựng hoàn thành năm 1934 – Theo ngôn ngữ khác