Thể loại:Công trình xây dựng hoàn thành năm 1935 – Theo ngôn ngữ khác