Thể loại:Công trình xây dựng hoàn thành năm 1941 – Theo ngôn ngữ khác