Thể loại:Công trình xây dựng hoàn thành năm 2019 – Theo ngôn ngữ khác