Thể loại:Cựu đảng phái chính trị – Theo ngôn ngữ khác