Thể loại:Chấm dứt năm 1979 theo quốc gia – Theo ngôn ngữ khác