Thể loại:Chấm dứt năm 2005 theo lục địa – Theo ngôn ngữ khác