Thể loại:Chấm dứt thập niên 1490 – Theo ngôn ngữ khác