Thể loại:Chấm dứt thập niên 1810 – Theo ngôn ngữ khác