Thể loại:Chấm dứt thập niên 1930 – Theo ngôn ngữ khác