Thể loại:Chấm dứt thập niên 1930 ở châu Âu – Theo ngôn ngữ khác