Thể loại:Chấm dứt thập niên 1970 – Theo ngôn ngữ khác