Thể loại:Chấm dứt thập niên 2010 theo quốc gia – Theo ngôn ngữ khác