Thể loại:Chủ nghĩa xã hội dân chủ – Theo ngôn ngữ khác