Thể loại:Chiến tranh liên quan tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa – Theo ngôn ngữ khác