Thể loại:Cuộc thi bài hát năm 2009 – Theo ngôn ngữ khác