Thể loại:Eurovision Song Contest 1979 – Theo ngôn ngữ khác