Thể loại:Eurovision Song Contest 1995 – Theo ngôn ngữ khác