Thể loại:Eurovision Song Contest 2004 – Theo ngôn ngữ khác