Thể loại:Giải đấu thể thao quốc tế tổ chức bởi Tây Đức – Theo ngôn ngữ khác