Thể loại:Giải thưởng điện ảnh năm 1994 – Theo ngôn ngữ khác