Thể loại:Giải thưởng năm 1979 – Theo ngôn ngữ khác