Thể loại:Giải thưởng thành lập năm 1994 – Theo ngôn ngữ khác