Thể loại:Giải thưởng thành lập thế kỷ 20 – Theo ngôn ngữ khác