Thể loại:Khởi đầu năm 1779 ở châu Phi – Theo ngôn ngữ khác