Thể loại:Khởi đầu năm 1895 ở Việt Nam – Theo ngôn ngữ khác