Thể loại:Khởi đầu năm 1920 ở Triều Tiên – Theo ngôn ngữ khác