Thể loại:Khởi đầu năm 1920 ở châu Phi – Theo ngôn ngữ khác