Thể loại:Khởi đầu năm 1923 ở Albania – Theo ngôn ngữ khác