Thể loại:Khởi đầu năm 1925 ở Triều Tiên – Theo ngôn ngữ khác