Thể loại:Khởi đầu năm 1929 ở Bồ Đào Nha – Theo ngôn ngữ khác