Thể loại:Khởi đầu năm 1934 ở Bồ Đào Nha – Theo ngôn ngữ khác