Thể loại:Khởi đầu năm 1939 ở châu Đại Dương – Theo ngôn ngữ khác