Thể loại:Khởi đầu năm 1942 ở Angola – Theo ngôn ngữ khác