Thể loại:Khởi đầu năm 1945 ở Trung Quốc – Theo ngôn ngữ khác